Wat is 'divestment'?

Desinvesteren is niets nieuws. Het is een strategie die in het verleden al meerdere malen met succes is ingezet om politieke, ethische of (in mindere mate) economische doelen te bereiken. Enkele goedgekende voorbeelden zijn de boycot van Zuid-Afrika om de Apartheid te bestrijden en de boycot van Israël uit onvrede met de oorlog en bezetting tegen Palestina.

De laatste jaren wordt desinvestering steeds meer genoemd in relatie met fossiele brandstoffen. Deze trend is niet bijster verrassend. Klimaatverandering is een feit en steeds meer rapporten benadrukken de belangrijke rol van fossiele brandstoffen hierin. Wanneer we tegen hetzelfde tempo blijven teren op fossiele brandstoffen, dan zal ‘the point of no return’ niet ver weg meer zijn. Een recent onderzoek in Nature toont aan dat twee derde van de resterende fossiele brandstofreserves onbenut moeten blijven, wanneer we de opwarming van de aarde willen beperken tot 2°C. Opwarming van de aarde is achter niet het enigste onheil dat door het veelvuldig gebruik van fossiele brandstoffen aangericht wordt. Zo veroorzaakt de ontginning van de brandstoffen vaak veel ecologische schade en naarmate het steeds moeilijker wordt om de stoffen te delven, komen ontbossing, vervuiling en beschadiging van ecosystemen steeds vaker voor. Daarbovenop veroorzaakt die ontginning meestal ook veel wrevel bij lokale gemeenschappen. Het is dan ook de logica zelve dat de eis om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen steeds luider weerklinkt.

“You need to invest in what helps, and divest from what harms”

En jawel, de stemmen die opgaan voor desinvestering stijgen gezwind. Aangestuurd door burgerinitiatieven, ngo’s en sociale bewegingen wordt het fossielvrij-gedacht steeds meer gedeeld door burgers over heel de wereld. Hun protest op niveau van universiteiten, gemeenschappen, gemeenten en steden sijpelt nu ook door naar politici, economen, bedrijven en investeerders. Obama, Ban-Ki-Moon, Rockefeller Brothers Fund, Stanford University, Nordea Asset Management, … Het zijn er maar enkele voorbeelden van personen en bedrijven die desinvesteren of oproepen om te desinvesteren. Dat desinvestering ook op economisch vlak een slimme keuze blijkt te zijn, speelt een grote rol in het succes van de beweging. Een andere succesfactor is het globale karakter dat wordt belichaamd door Fossil Free. Fossil Free is een koepel die verschillende initiatieven in verschillende landen steunt en deze met elkaar in verband brengt. Hieruit formuleren ze dan ook een duidelijke gemeenschappelijke eis en organiseren/ondersteunen ze andere initiatieven.

Alhoewel het erop lijkt dat de desinvesteringsbeweging nog steeds aan het groeien is, moeten we erop letten dat deze niet uitdooft. Zowel de verdere beschadiging van onze planeet alsook de potentiele barst in de fossiele brandstofbubbel, zou desastreuze gevolgen kunnen hebben. Op 14 november is het Global Divestment Day. Op deze dag zijn er wereldwijd acties gepland en ook in Brussel vindt er zo’n actie plaats. Love Life: Hate Fossil Fuels wordt een dag van creatief verzet. Deze dag is tevens het ideale moment om samen een vuist te maken tegen fossiele brandstoffen! FairFin is alvast aanwezig, jullie ook?