Wetsvoorstel dat financiering antipersoonsmijnen verbiedt is een lege doos

PersberichtElk half uur maakt een landmijn een slachtoffer. Meer dan 80% van die slachtoffers zijn burgers en één op vier zijn kinderen. De protesten tegen deze wapens hebben geleid tot een wereldwijd verbod dat is vastgelegd in het verdrag van Ottawa.PersberichtAfghanistan (1997)Elk half uur maakt een landmijn een slachtoffer. Meer dan 80% van die slachtoffers zijn burgers en één op vier zijn kinderen. De protesten tegen deze wapens hebben geleid tot een wereldwijd verbod dat is vastgelegd in het verdrag van Ottawa.Ons land heeft altijd al een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen antipersoonsmijnen. België was één van de eerste landen die het Ottawa verdrag ratificeerde. BELSIF is dan ook van mening dat Belgische financiële instellingen niet mogen handelen in strijd met dit verdrag. Dit impliceert o.m. dat alle financiële instellingen afzien van elke vorm van steun (financiering) aan de antipersoonsmijnenindustrie. Het voorliggend wetsvoorstel volgt dit standpunt onvoldoende.Donderdag zal de senaat wellicht een wetsvoorstel goedkeuren dat de financiering van antipersoonsmijnen strafbaar stelt. Dit voorstel, dat werd ingediend door PS senator Mahoux, voorziet erin dat financiering van antipersoonsmijnenproducenten beschouwd wordt als strafbaar onder de wetgeving tegen witwaspraktijken. Op het eerste zicht lijkt dit wetsvoorstel een hele stap vooruit. Het voorstel betekent een doorbraak omdat al wie financiert en belegt gesensibiliseerd wordt en omdat het duidelijk maakt dat naast financiële rendementen ook maatschappelijke meerwaardes belangrijk zijn. Maar wie de praktijk kent, beseft dat het hier vooral een symbooldossier betreft.Het wetsvoorstel voorziet niet in een algemeen verbod, maar somt een beperkte lijst op van types financieringen die niet meer kunnen. Zo blijven in de praktijk heel wat investeringen buiten schot. De financiering bijvoorbeeld van de Singaporese antipersoonsmijnenproducent uit het rapport van Netwerk Vlaanderen, die het meeste stof deed opwaaien, zal na goedkeuring van deze wet gewoon wettelijk toegestaan zijn.Het wetsvoorstel heft ook het financieringsverbod voor ICB's , dat vorig jaar werd gestemd, op. Het gevolg hiervan is dat fondsbeheerders die fondsen aanbieden waarin anti-persoonsmijnenfabrikanten voorkomen met dit voorstel veel moeilijker vervolgd zullen kunnen worden. Indexgerelateerde fondsen worden expliciet ontheven van hun verantwoordelijkheid.BELSIF, het Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren, waarvan zowel financiële instellingen als niet-gouvernementele organisaties deel uitmaken, noemt de huidige lijst van verboden financieringen een quasi lege doos en pleit voor een strengere invulling.KBC Bank en Triodos Bank bewijzen trouwens dat het uitsluiten van de antipersoonsmijnenindustrie in de kredietverlening en het beheer van indexgerelateerde fondsen best te verzoenen is met degelijk en correct bankieren.BELSIF hoopt dan ook dat parlementsleden tijdens de komende besprekingen in kamer en senaat het voorliggend voorstel van de nodige amendementen zullen voorzien.BELSIF vzw/asbl, volledig `Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum', is een unieke, multidisciplinaire vereniging samengesteld uit vertegenwoordigers van de financiële wereld (met leden als Dexia Insurance Services, KBC Groep nv, Triodos Bank België, VDK Spaarbank en Arcopar), onderzoeksinstellingen (zoals Ethibel) en verenigingen inzake duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid (zoals Netwerk Vlaanderen, Réseau Financement Alternatif, Crédal sc en VOSEC).BELSIF wenst dat particuliere, institutionele en publieke instanties in hun beleggingen en investeringsactiviteiten het duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid van de emittenten ondersteunt en proactief aanmoedigt. Meer info?Over BELSIF: Nadia Diraä, Belsif vzw, 02.502.91.86, info@belsif.be, www.belsif.beOver wetsvoorstel Mahoux: Luc Weyn, 02.201.07.70, luc.weyn@netwerk-vlaanderen.be