Gemeentes protesteren tegen investeringen in kernwapens

Eerste reacties op brief aan 'Mayors for Peace' stromen binnenOp initiatief van de burgemeester van Hiroshima ontstond een wereldwijd netwerk van “Mayors For Peace” (Vredesburgemeesters) die zich uitspreken tegen kernwapens. Voor Moeder Aarde, één van onze partners, ijvert in België mee voor deze coalitie van burgervaders. Zo kwam Netwerk Vlaanderen op het idee haar campagne rond (controversiële) wapeninvesteringen aan het Mayors For Peace-initiatief te koppelen. We stuurden ze een brief waarin gewezen wordt op de banden tussen hun huisbankier kernwapens.

Eerste reacties op brief aan 'Mayors for Peace' stromen binnenOp initiatief van de burgemeester van Hiroshima ontstond een wereldwijd netwerk van “Mayors For Peace” (Vredesburgemeesters) die zich uitspreken tegen kernwapens. Voor Moeder Aarde, één van onze partners, ijvert in België mee voor deze coalitie van burgervaders. Zo kwam Netwerk Vlaanderen op het idee haar campagne rond (controversiële) wapeninvesteringen aan het Mayors For Peace-initiatief te koppelen. We stuurden ze een brief waarin gewezen wordt op de banden tussen hun huisbankier kernwapens.Het eerste schrijven naar de 'Mayors for Peace' ging op 9 mei 2005 de deur uit naar een 200-tal vlaamse en waalse gemeentebesturen. Bij deze brief reikten we de gemeenten ook gebruiksvriendelijke actiemiddelen aan zoals een motie, een brief aan de bank of een wegwijzer op de markt van ethisch sparen en beleggen.Intussen zijn de eerste reacties binnen en kunnen wij reeds een kort overzicht geven van de geleverde inspanningen:- Wuustwezel, Zottegem, Keerbergen, Ciney en Chatelet geven een sterk signaal aan hun bank door een motie  te stemmen die niet-ethische spaar- en beleggingsproducten expliciet uitsluit.- De gemeente Mortsel besloot niet enkel de aangehaalde motie voor te leggen aan de gemeenteraad, maar richtte zich ook tot de voorzitters van de politieke partijen om in deze materie wetgevende initiatieven te ondernemen. Waarvoor dank!- De gemeente Nazareth schreef op haar beurt een brief aan Dexia waarin ze, voor tenminste die spaar- en beleggingsproducten waarop de gemeente is ingeschreven, de garantie eist dat geen financiering van kernwapenproducenten plaatsvindt.- Ook de gemeente Schelle stuurde een brief naar hun bank, ondertekend door een aantal van hun mandatarissen, waarin ze eisen dat hun bank zich ertoe verbindt controversiële wapensystemen op geen enkele wijze nog te financieren.- Andere gemeenten reageerden op onze oproep door hun inspanningen omtrent ethisch investeren in de verf te zetten. Onder hen Mechelen, Herentals en Brugge. Wij kunnen dergelijke stappen enkel toejuichen, hoewel we er toch op willen wijzen dat hun ‘portefeuille’ pas echt vrij is van kernwapens wanneer zij dit beleid over de hele lijn toepassen. Voor meer informatie daaromtrent kunnen zij uiteraard bij ons terecht.Ook de gemeenten die nog niet reageerden krijgen nog een brief van ons in de bus. Bedoeling is namelijk tijdens de 'Vredesweek 2005' dit najaar een Netwerk van vredesburgemeesters te kunnen voorstellen die zich niet enkel uitspreken tegen kernwapens, maar ook bewust met het gemeentegeld omgaan. Ze moeten erover waken dat zij zelf noch hun burgers onrechtreeks en ongewild kernwapens financieren. Op deze manier kunnen zij een belangrijk voorbeeld stellen voor andere gemeenten en individuen.Hopend dat er bij de diverse overheden en belgische financiële instellingen een lichtje (harder) zal gaan branden blijven wij ijveren voor het duurzaam sparen en beleggen van private en openbare tegoeden.Deze oproep wordt ondersteund door: Réseau Financement Alternatif, Vrede, Forum Voor Vredesactie, Voor Moeder Aarde, Greenpeace, Pax Christi Vlaanderen, Artsen Voor Vrede, Nederlandstalige vrouwenraad, Jeugd en Vrede, Vredeshuis Aalst,Ijzerbedevaartcomité, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement International de la Réconciliation