KBC duurzaamheidsanalyse straft betrokkenheid bij wapens zwaarder af

In juni 2004 maakte KBC bekend dat zij bij hun screening van bedrijven voor hun duurzame fondsen een nieuwe aanpak ontwikkeld hadden om rekening te houden met de betrokkenheid bij de wapenindustrie. Hoewel daarin voor een hardere aanpak met een aantal interessante nieuwe invalshoeken gekozen werd, zag Netwerk Vlaanderen nog steeds fundamentele knelpunten (volledig artikel). Netwerk Vlaanderen heeft deze bemerkingen ook naar KBC gecommuniceerd en zij vielen daar niet in dovemansoren. In hun 'Monitor duurzaam beleggen' van december vinden we het resultaat.In juni 2004 maakte KBC bekend dat zij bij hun screening van bedrijven voor hun duurzame fondsen een nieuwe aanpak ontwikkeld hadden om rekening te houden met de betrokkenheid bij de wapenindustrie. Hoewel daarin voor een hardere aanpak met een aantal interessante nieuwe invalshoeken gekozen werd, zag Netwerk Vlaanderen nog steeds fundamentele knelpunten (volledig artikel). Netwerk Vlaanderen heeft deze bemerkingen ook naar KBC gecommuniceerd en zij vielen daar niet in dovemansoren. In hun 'Monitor duurzaam beleggen' van december vinden we het resultaat.Zwaardere weging voor betrokkenheid bij wapenindustrie …"Mede op verzoek van enkel 'stakeholders' (zoals Netwerk Vlaanderen) besliste KBC Asset Management om de maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën in het model een grotere weging te geven." Eén van de kritieken die we op het vorige model formuleerden, betreft het kleine gewicht dat werd toegekend aan betrokkenheid bij maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën (waaronder wapens). Indien een bedrijf betrokken was bij bijvoorbeeld de wapenindustrie, werden daarvoor 'strafpunten' toegekend. Maar dat was slechts één van de tachtig deelindicatoren die de eindscore van het bedrijf bepalen. Hierdoor bleef de impact van betrokkenheid op de eindscore dan ook minimaal. In de praktijk zou daardoor betrokkenheid bij de wapenindustrie slechts uitzonderlijk tot uitsluiting leiden. In het vernieuwde model, ging men op zoek naar een oplossing daarvoor. In plaats van de 'strafscore' als één van de tachtig deelindicatoren te beschouwen, wordt deze in de nieuwe versie één van de zes hoofdindicatoren. Hierdoor wordt in feite de eindscore (maximaal 50) van een bedrijf met verscheidene punten naar omlaag gehaald in geval van betrokkenheid. Het aantal punten dat daarbij wordt afgetrokken hangt af van de mate waarin het bedrijf in kwestie actief is in de betwiste sector. In de praktijk betekent dit dat de kans dat een bedrijf wordt uitgesloten omwille van activiteiten in de wapenindustrie veel groter is dan tevoren. Een positieve evolutie … … maar geen uitsluitingMen kan zich afvragen of het niet 'beter' zou zijn om bedrijven betrokken bij de wapenindustrie gewoon per definitie uit te sluiten. KBC heeft hier immers duidelijk geïnvesteerd in een genuanceerd model dat wapenproductie en -handel scherper 'veroordeeld', maar het eindresultaat blijft dubbelzinnig. Want, met uitzondering van enkele sterk controversiële wapensystemen (zie vorig artikel), kan KBC haar 'duurzame' beleggers nog steeds niet garanderen dat hun geld niet naar de wapenindustrie vloeit. Terwijl voor velen wapens nu eenmaal niet thuis horen in een 'ethisch' fonds …