Reactie op nieuwe aanpak voor wapens bij KBC duurzaamheidsanalyse

KBC voert sinds enige tijd zelf de duurzaamheidsscreening van bedrijven uit voor haar duurzame beleggingsfondsen. Recent verstrengde deze afdeling haar aanpak ten aanzien van wapens (volledig artikel). Het uitgangspunt blijft dat KBC de betrokken bedrijven niet bij voorbaat uitsluit. Ze voorzien wel de mogelijkheid om bedrijven betrokken bij wapenhandel af te straffen. Wat dit in de praktijk betekent leest u hier. KBC voert sinds enige tijd zelf de duurzaamheidsscreening van bedrijven uit voor haar duurzame beleggingsfondsen. Recent verstrengde deze afdeling haar aanpak ten aanzien van wapens (volledig artikel). Het uitgangspunt blijft dat KBC de betrokken bedrijven niet bij voorbaat uitsluit. Ze voorzien wel de mogelijkheid om bedrijven betrokken bij wapenhandel af te straffen. Wat dit in de praktijk betekent leest u hier. De methodiek KBC Asset Management (KBC AM) is sinds een kleine twee jaar zelf begonnen met het screenen van bedrijven voor hun duurzame beleggingsfondsen. Ze werken daarbij met vijf hoofdcriteria (economisch beleid, bedrijfsethiek en 'corporate governance', milieu, interne sociale verhoudingen, mensenrechten en internationale verhoudingen). Elk criterium is onderverdeeld in een aantal thema's (in totaal een 20-tal), die op hun beurt bestaan uit diverse meetbare deelindicatoren (in totaal een 80-tal). De uiteindelijke score van het bedrijf wordt bepaald door de optelsom van de scores op de vijf hoofdcriteria (lijst van de criteria). Een van die 80 deelindicatoren is ‘betrokkenheid bij maatschappelijk betwiste praktijken en technologiën’. Hieronder rekent men onder andere gentechnologie, dierproeven, alcohol en uiteraard ook de wapenindustrie. De indicator krijgt 7,5 op 10 als men niet betrokken is. Zoniet trekt men punten af afhankelijk van de mate van betrokkenheid, met als beperking dat men niet minder dan nul kan scoren. Bij ‘extreme’ gevallen wordt het bedrijf voorgelegd aan de externe adviesraad die finaal beoordelen of het bedrijf wordt uitgesloten of niet. Beoordeling Het is duidelijk dat KBC AM geïnvesteerd heeft in de ontwikkeling van een onderbouwd model om om te gaan met betrokkenheid bij wapenindustrie. In samenwerking met andere academici, heeft de externe adviesraad een model ontwikkeld dat een aantal interessante invalshoeken biedt. Zo is de basis voor hun analyseschema niet langer enkel de ‘wettelijkheid’ van de productie. Ook transparantie wordt als een essentiële vereiste gezien. Alleszins een positieve evolutie. Wat vooral in het oog springt is de houding naar de financiële sector. KBC AM ontwikkelde een formeel kader dat voor de verschillende mogelijke financieringsvormen strafscores toekent voor financiering van een wapenproducerend bedrijf. Een vooruitstrevende visie in de wereld van de screeners en bovendien om een belangrijke stap in het erkennen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector. Het is niet omdat je er ‘enkel met je geld’ bij betrokken bent, dat je daardoor vrijuit gaat, is de impliciete boodschap die hierdoor gegeven wordt. Ondanks deze belangrijke inhoudelijke stappen, verandert er fundamenteel niets aan onze belangrijkste bedenking bij de methode van KBC. Namelijk, zij kiezen er niet principieel voor om de wapenindustrie uit te sluiten. Dit betekent dat er nog steeds geen garantie is dat uw geld niet terechtkomt in de wapenindustrie als u kiest voor een duurzaam fonds van KBC. Bovendien is bij de huidige methodiek de afstraffing voor betrokkenheid bij de wapenindustrie wel zeer klein. In geval van betrokkenheid krijgt een bedrijf daarvoor strafpunten. Het probleem daarbij is dat de desbetreffende deelindicator slechts één van de 80 is. Het gewicht in de totale beoordeling van het bedrijf wordt daardoor verwaarloosbaar. Zelfs al haalt men dus nul op die indicator, dan nog is de kans klein dat men enkel daardoor de minimumscore in zijn totaal niet haalt. Het is wel zo dat bedrijven betrokken bij wapenproductie in het nieuwe evaluatieschema gemakkelijker worden doorverwezen naar de externe adviesraad. Maar dat betekent niet per definitie dat zij worden uitgesloten uit het investeringsregister. Als we het nieuwe model naar de praktijk vertalen, betekent dit dat u enkel de ‘garantie’ krijgt dat uw geld bij duurzame beleggingsfondsen van KBC niet gebruikt wordt ter financiering van:

  • bedrijven betrokken bij de ontwikkeling, productie en handel van clusterbommen en kernwapens die geproduceerd worden niet conform met het non-proliferatiegedrag 
  • bedrijven betrokken bij de ontwikkeling, productie en handel van wapens in strijd met de geldende wetgeving van de betrokken landen of met het geldende internationale juridische kader, chemische of bacteriologische wapens of landmijnen.
  • Een bedrijf als Daimler-Chrysler, dat 30% van EADS in handen heeft, zit ondertussen nog wel in hun 'duurzaam' beleggingsuniversum.
  • Een volledig wapenvrij investeringsbeleid voor de duurzame fondsen van KBC zit er momenteel blijkbaar niet in. Een gemiste kans … Wie wil dat zijn geld niet naar de wapenindustrie gaat, zal dus elders moeten zoeken.