Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van FairFin vzw bestaat uit negen leden en vergadert tien keer per jaar.

Huidige leden van de Raad van Bestuur:

  • Erik Baelus (voorzitter)
  • Luc Desmedt
  • Johan De Vriendt
  • Pieter-Jan Van de Velde
  • Joost Mulder
  • Erik Van Laecke
  • Isabel Bombeke
  • Robertine Van Damme
  • Emiel Vervliet