Organisatie

FairFin voert campagnes die Belgische banken en het brede publiek informeren en aanzetten om anders om te gaan met geld. Daartoe voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en brengt het duurzame bankproducten in kaart.

Campagnes

Met haar campagnes wil FairFin bankklanten bewust maken van wat er  gebeurt met hun geld. Verder vraagt FairFin aan de banken om open kaart te spelen en niet-ethische investeringen stop te zetten. De verschillende campagnes van FairFin vind je hier.

Investeren in duurzaamheid

FairFin informeert en adviseert individuen, organisaties, bedrijven en overheden over (in)directe investeringen en andere omgangsvormen met geld - die  rekening houden met mens en milieu. Denk bijvoorbeeld aan duurzame spaarrekeningen of investeringen rond hernieuwbare energie of eerlijke handel. 

Rentevrije leningen

Netwerk Rentevrij werd mee opgericht door FairFin. Deze coöperatieve vennootschap verstrekt rentevrije leningen aan organisaties actief in initiatieven rond hernieuwbare energie, Noord-Zuid samenwerking, cultuur, onderwijs of natuurbeheer.

FairFin is lid van

FairFin onder meer lid van:

  • Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)
  • Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren (BELSIF)

FairFin is actief binnen de internationale koepel BankTrack. FairFin is ook lid van volgende internationale organisaties:

  • International Association of Social Finance Organisations (INAISE)
  • Cluster Munition Coalition (CMC)
  • International Coalition For A Ban on Uranium Weapon (ICBUW)

Inkomsten

FairFin is een vereniging zonder winstoogmerk. De inkomsten van FairFin zijn als volgt verdeeld:

 

  • Subsidie van de overheid: 59%
  • Commissie van financiële instellingen: 25%
  • Giften: 7%
  • Eigen inkomsten: 9%