- Winwinlening

Met een Winwinlening investeer je rechtstreeks in een onderneming die je zelf kiest. In 2016 waren er in Vlaanderen meer dan 2.000 Winwinleningen afgesloten voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro. Vaak worden dergelijke leningen gegeven aan vrienden, kennissen of familieleden die een bedrijf opstarten.

Voorwaarden:

  • Je moet als leninggever in het Vlaams Gewest wonen en geen werknemer of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer.
  • De leningnemer moet een kleine of middelgrote onderneming zijn. Ook vzw’s kunnen als een KMO beschouwd worden. Ze moeten dan wel een ‘economische activiteit’ en een omzet kunnen aantonen. Minimumpercentages worden niet vereist.
  • Het bedrag van de lening mag maximaal 50.000 euro bedragen per kredietgever en maximaal 200.000 euro per kredietnemer.
  • De looptijd van de lening moet acht jaar bedragen, maar een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk.
  • Tenslotte moet je een aanvraag indienen bij PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) , die de lening moet aanvaarden.

Meer info op: www.pmvz.eu/#winwinlening

De hoogte en laagte van de rentevoet is vastgelegd. In november 2018 is het maximum 2% en het minimum 1%. De kredietnemer moet hierop wel 30% roerende voorheffing doorstorten aan de fiscus.

Belastingkrediet!

Wie als vriend, kennis of familielid een lening toekent aan een bedrijf kan daar een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal voor ontvangen. Als de kredietnemer in bepaalde gevallen niet kan terugbetalen, kan je bovendien 30% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalige belastingvermindering. De tussenkomst van de fiscus is een belastingkrediet: je kan de tussenkomst niet alleen in mindering brengen van je te betalen belastingen, maar je kan ook terugvorderen als je minder belasting moet betalen dan wat je kan aftrekken. In de belastingaangifte moet het uitgeleende bedrag in het begin van het jaar aangegeven worden onder code 3377/4377, en dat aan het jaareinde bij code 3378/4378. Het eventueel verloren bedrag wordt aangegeven onder code 3379/4379.