8 tips voor duurzaam belastingvoordeel

Bewust leven kun je doortrekken tot je financiën. Afhankelijk van waar je het plaatst, kan je geld meer of minder bijdragen aan mens en milieu.

Duurzame financiële producten hoeven qua rendement niet onder te doen voor de klassieke varianten. Bovendien kunnen duurzame investeringen een aangenaam belastingvoordeel opleveren. Doorsluispraktijken en achterpoortjes komen er niet aan te pas. FairFin wijst je op 8 manieren om naast een goed gevoel wat extra's over te houden aan je duurzame keuze.

1.Spaarrekeningen: deels vrijgesteld, deels verlaagde roerende voorheffing

Roerende voorheffing is een belasting op roerende inkomsten zoals intresten en dividenden.

Intresten op spaarrekeningen zijn echter tot 1880 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is per persoon en per financiële instelling. Daarboven betaal je 15% roerende voorheffing op de intresten van spaarboekjes in plaats van 27%.

Stel dat je 1% rente ontvangt, dan mag je een jaar lang 188.000 euro op een spaarrekening hebben staan zonder dat je op de ontvangen intresten roerende voorheffing moet betalen. Heb je een partner met wie je een gezamenlijke rekening deelt dan mag de opbrengst op die rekening 3.760 euro bedragen en mag je 376.000 euro op de spaarrekening hebben zonder dat je roerende voorheffing moet betalen.

De spaarrekeningen van Triodos en de SpaarPlus rekening van VDK zijn de beste keuzes op duurzaam vlak én genieten van deze vrijstelling.

2. Aandelen cooperaties: deels vrijgesteld, deels verlaagde roerende voorheffing

Als je aandelen koopt in een erkende coöperatie of een erkende vennootschap met sociaal oogmerk dan betaal je als particuliere belegger geen roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro van het dividend. Stel: je hebt van 2 erkende coöperaties elk voor 5.000 euro aan aandelen. Ze betalen elk 2,5% dividend (125 euro) uit. 190 van de 250 euro is vrijgesteld, op de resterende 60 euro betaal je 27% roerende voorheffing.

De vrijstelling is voor alle door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) erkende coöperaties, met uitzondering van coöperatieve participatievennootschappen. De coöperaties zullen zelf de verplichte roerende voorheffing inhouden op het bedrag boven de 190 euro. Indien je van meerdere erkende coöperaties aandelen bezit,  moet je zelf het belastbaar surplus, waar nog geen roerende voorheffing op ingehouden is, berekenen en aangeven.

Daarenboven betalen vennoten minder roerende voorheffing wanneer je coöperatie een kleine vennootschap is. Het eerste boekjaar betalen ze wel de normale 27% roerende voorheffing op het dividend dat je coöperatie uitkeert. Maar het tweede jaar betalen ze slechts 20% en vanaf het derde jaar nog maar 15%.

Meer info op de website van FOD financiën

Meer informatie over aandelen van duurzame coöperaties die het Financité & Fairfin Label dragen

3. Taxshelter voor beginnende bedrijven

Dankzij de taxshelter voor beginnende bedrijven (tot 4 jaar oud) kunnen aandeelhouders (vennoten) rekenen op een eenmalige belastingvermindering van 30% voor kleine ondernemingen en zelfs 45% voor micro-ondernemingen.

•Een onderneming is klein wanneer ze aan twee van deze drie voorwaarden voldoet: hoogstens 50 medewerkers; 9 miljoen euro jaaromzet (7,3 miljoen vóór 1 januari 2016); een balanstotaal van 4,5 miljoen euro (3,65 miljoen vóór 1 januari 2016).

•Micro-ondernemingen moeten aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: hoogstens 10 medewerkers; een maximale omzet van 700.000 euro; een jaarlijks balanstotaal van 350.000 euro.

> Voorwaarden

•De vennoten mogen de aandelen 4 jaar lang niet verkopen, anders volgt er een belastingvermeerdering. Ze mogen ook geen bedrijfsleider of bestuurder zijn. Om van de tax shelter gebruik te maken, mogen particulieren maximaal 100.000 euro investeren.

•Het bedrag moet in contanten op de rekening van je onderneming komen en je mag het opgehaalde geld niet gebruiken om uit te lenen, dividenden uit te keren of aandelen te kopen. Je mag op deze manier maximaal 250.000 euro ophalen.

Particulieren kunnen het bedrag van hun investering in een kleine vennootschap invullen bij de code 1318/2318, die van een microvennootschap bij 1320/2320.

Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

4. Aandelen van een ontwikkelingsfonds: 5% belastingvermindering

Alterfin en Incofin zijn erkend als ontwikkelingsfonds. Deze organisaties verzamelen kapitaal en investeren dat (via microfinancieringsinstellingen) in ontwikkelingslanden. Beide zijn het coöperaties die aandelen uitgeven.

Als je als particulier investeert in aandelen van deze ontwikkelingsfondsen krijg je een éénmalige belastingvermindering van 5% van je investering. Met een minimum van 380 euro en een maximum van 5% op 6400 euro. Partners kunnen ieder voor zich hun aandelen inbrengen. Stel: je investeert 1000 euro in een ontwikkelingsfonds. In je belastingaangifte kan je 5% van die 1000 euro aftrekken. Door je investering betaal je 50 euro minder belastingen. Let wel: de aandelen moeten minimaal 5 jaar in je bezit blijven.

Meer info over intekenen op een ontwikkelingsfonds op de sites van Alterfin en Incofin

5. Winwinleningen: belastingkorting van 2,5%

Meer en meer mensen kiezen er voor om hun middelen te plaatsen in een onderneming van eigen keuze, dichtbij huis. Dit concept heet Winwinlening. In 2013 waren er 1832 leningen afgesloten voor een totaal bedrag van 40,3 miljoen.

Wie als vriend, kennis of familielid een lening toekent aan een bedrijf kan daar een jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal van ontvangen. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan je bovendien 30% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalige belastingvermindering.

> Voorwaarden:

•Je moet als leninggever woonachtig zijn in het Vlaams Gewest en geen werknemer of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer.

•Bovendien moet je een aanvraag indienen bij PMV (met name Waarborgbeheer NV) waar de lening aanvaard (geregistreerd) moet worden.

•De leningnemer moet een kleine of middelgrote onderneming zijn. Ook vzw’s kunnen als een KMO beschouwd kunnen worden. Ze moeten dan wel een ‘economische activiteit’ en een “omzet” kunnen aantonen. Minimumpercentages worden niet vereist.

•Het bedrag van de lening mag maximaal 50.000 euro bedragen per kredietgever en maximaal 200.000 per kredietnemer.

•De looptijd van de lening moet acht jaar bedragen, maar een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk.

Merk op dat de tussenkomst van de fiscus een belastingkrediet is. Dit houdt in dat je de tussenkomst niet alleen in mindering kan brengen van je te betalen belastingen, maar ook kan terugvorderen als je minder belasting moet betalen dan wat je kan aftrekken.

De hoogte en laagte van de rentevoet is vastgelegd. Voor 2016 bedraagt die maximum 2,25% en minimum 1,125% (de helft). Als je als kredietgever intrest vraagt, moet de kredietnemer hierop 27% roerende voorheffing doorstorten aan de fiscus.

Vanaf de belastingaangifte in 2015 moet de winwinlening in een nieuw vak XI aangeven worden.

Meer info vindt u hier

6. Renovatieleningen (‘mama-papa lening’): belastingvermindering van 2,5%

Wie geld leent aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan een pand dat is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, onbewoonbaar of ongeschikt, kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Eén van de voorwaarden is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen.

Het fiscaal voordeel per kredietgever is beperkt tot 2,5% van het uitstaande kapitaal, (berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen), met een maximum van 625 euro per jaar, en zolang de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij de aankoop van het te renoveren pand kan de lener bovendien een vermindering krijgen van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen. (het zogenaamde “renovatieabbatement ”).

Meer info over de mama-papalening hier en  op de site van WonenVlaanderen

7. Langetermijnsparen

Als je geen (grote) woonbonus geniet, kun je via het langetermijnsparen ook belastingvermindering krijgen. Een aanrader als je wat ruimte hebt om te sparen.

Langetermijnsparen doe je in een tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd). Dat is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat je spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam ‘premie’. Een belangrijk kenmerk van deze tak 21-verzekering is dat ze een vast rendement biedt en je dus zekerheid geeft over wat je spaargeld je zal opleveren.

Het maximum spaarbedrag dat je per jaar fiscaal kan inbrengen is afhankelijk van je inkomen, met als  absoluut maximum 2260 euro (als je netto inkomen groter is dan 34 000 euro). Koppels die samen één belastingaangifte indienen, kunnen elk een verzekeringscontract afsluiten en voor de gestorte premies een belastingvermindering krijgen.

Het langetermijnsparen levert een belastingvoordeel op van 30% van de gestorte premies of 678 euro per persoon voor wie het maximumbedrag fiscaal kan inbrengen. Voor een spaarinspanning van 100 euro, krijg je dus 30 euro terug van de fiscus.

Deze formule heet dus niet voor niets langetermijnsparen: de bedragen die je spaart, blijven vaststaan tot een vooraf bepaalde leeftijd, meestal 65 jaar, maar later kan ook. Het geld voor je 60ste opvragen is mogelijk, maar niet aan te raden. Je moet dan het fiscale voordeel terugbetalen aan de fiscus en ook de verzekeringsmaatschappij zal je kosten aanrekenen.

Op het moment van de terugbetaling krijg je de premies die je betaald hebt; de intresten en de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. De eindbelasting bedraagt 10% en wordt door de verzekeraar afgehouden van de spaarreserve (de gespaarde bedragen + de rente) als je 60 wordt.

Het Belfius Life Plan-langetermijnsparen wordt beheerd conform de ethische Portfolio21 principes.

Meer info over langetermijnsparen op Wikifin.be

8. Pensioensparen

Je kan fiscaal voordelig aan pensioensparen doen. Dit is zonder beperking combineerbaar met de Woonbonus en langetermijnsparen. Het bedrag dat iemand aan pensioensparen mag inbrengen is geplafonneerd op 940 euro. De belastingvermindering daarop bedraagt 30%.

Weet dat elkeen op elk moment kan stoppen met bijstorten in zijn lopend pensioenspaarcontract en (al dan niet bij een andere bank) een nieuw pensioenspaarcontract kan afsluiten. In sommige gevallen kan reeds gespaard geld overgedragen worden naar een nieuw contract.

Belfius en DVV bieden pensioenspaarvarianten aan die duurzaamheidscriteria gebruiken doordat ze niet investeren in bedrijven betrokken bij een aantal maatschappelijk schadelijke praktijken (zie http://www.fairfin.be/faire-geldwijzer/producten/pensioensparen/belfius-life-plan-en-dvv-save-3)