Moving Money Into Cooperatives 17 oktober

Ondernemingen kunnen niet zonder kapitaal. Coöperaties zijn geen uitzondering. Onze maatschappij heeft nood aan kapitaal dat sociaal constructief en stabiliserend is – waarvoor de behoeftes van mens, milieu en maatschappij centraal staan. Een heel aantal coöperaties biedt een mooie mogelijkheid voor waardengedreven investeerders.

Hoe kunnen coöperaties hun lange-termijn kapitaalbehoeftes voorzien, trouw blijven aan de coöperatieve principes en de democratische controle door de leden waarborgen?

We verkennen de kansen, uitdagingen en valkuilen van crowdfunding als een financieringsinstrument voor coöperaties. We doen dit aan de hand van een algemene inleiding tot crowdfunding, een voorstelling van belangrijke crowdfunding platforms en de ervaringen van enkele coöperaties. Tevens geven we een overzicht van de financiële en fiscale voordelen die komen kijken bij investeringen in coöperaties en via crowdfunding.

Meer info op de site van Coopkracht

Kosten: 25 euro voor Coopkrachtleden, 50 euro voor niet-leden, over te schrijven op rekeningnummer BE98 5230 8025 9693 van Coopkracht met vermelding van 'Crowdfunding event 17/10/2016'.

Inschrijven via info@coopkracht.be