Waarom blijven investeren in fossiele brandstoffen niet meer van deze tijd is

Van 5 - 16 mei was het #breakfree. Wereldwijd gaan er acties door om fossiele brandstoffen in de grond te houden. FairFin wil dat banken in België snel kiezen voor een toekomst met hernieuwbare energie en steunt Groen in haar wetsvoorstel om hen te laten desinvesteren.

België: waar jodiumtabletten worden gepresenteerd als oplossing voor kerncentrales die over de datum zijn en biomassacentrales (terecht hoor, maar toch) worden afgeschaft als neveneffect van een partijgebonden herschikking binnen de Vlaamse regering. Op zijn minst kunnen we zeggen dat de energietransitie een gecoördineerde aanpak ontbreekt.

Op deze manier blijven aanmodderen leidt binnen enkele decennia tot horrorscenario's. Het goede nieuws: er zijn geen technische en economische barrières meer voor een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie tegen 2050. Om wat in theorie mogelijk is in praktijk om te zetten, moeten er vandaag beslissingen genomen worden. En de startknop die we maar moeilijk vinden, zijn investeringen. Een gevoelig punt: politici mengen zich niet graag in het werk van de markt.

Negen keer meer investeringen in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energie !De toestand laat nochtans zien dat kordaat optreden hier op zijn plaats is. Uit een internationaal onderzoek waar FairFin aan meewerkte, bleek dat banken de laatste vijf jaar 9 keer meer investeerden in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energie! Als we naar banken in de Belgische sector kijken, zien we dat BNP Paribas, Deutsche Bank en ING dit internationale gemiddelde volgen. Bij KBC zijn de investeringen in fossiele brandstoffen dubbel zo groot als die in hernieuwbare energie. Belfius is naast Triodos de enige bank die meer in hernieuwbare energie investeert dan in fossiele brandstoffen. Een aantal banken heeft wel een stap gezet in hun beleid. Dat komt echter niet in de buurt van een uitgewerkt traject om investeringen in fossiele brandstoffen tijdig uit te faseren en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor hernieuwbare energie.

De ‘carbon bubble’ blijft niet eeuwig durenBanken hinken zo achterop bij een maatschappelijke beweging waar investeringen in fossiele brandstoffen hoe langer hoe meer worden teruggeschroefd. Waar de (met olie rijk geworden) Rockefellers al afstand hebben genomen van oliegigant Exxon Mobil wegens 'moreel verwerpelijk', investeren banken actief in België er nog altijd miljoenen euro's in. In 2014 werd er 50 miljard dollar gedesinvesteerd uit fossiele brandstoffen, in 2015 maar liefst 2,6 duizend miljard dollar. Daar zit niet enkel engagement achter: als we klimaatopwarming aanpakken, zullen reserves van olie, gas en steenkoolbedrijven minder waard worden, er ontstaat een zogeheten 'carbon bubble'. Investeerders (pensioenfondsen, verzekeraars, banken) in fossiele brandstofbedrijven verliezen geld, wat de stabiliteit van banken kan beïnvloeden.

Desinvesteringsplan absoluut nodigFairFin roept banken op snel te kiezen voor een toekomst met hernieuwbare energie. Het is echter ook hoog tijd dat de overheid de zaak in handen neemt. Investeringen in hernieuwbare energie moeten gestimuleerd worden en investeringen in fossiele brandstoffen moeten afgebouwd worden, om de energietransitie én de stabiliteit van onze banken te garanderen. Groen diende een wetsvoorstel in waarin de Nationale Bank banken vraagt een desinvesteringsplan op te stellen en dit op te volgen met CO2 stresstests en zelf in te grijpen indien nodig.

Doe mee

www.bankwijzer.be

Vind je dit belangrijke informatie? Steun ons onafhankelijk onderzoek  met een gift. maak een bedrag naar keuze over op rekeningnummer BE 10 5230 8038 6504  (BIC: TRIOBEBB) van FairFin met de mededeling 'klimaat'. Voor giften vanaf 40 euro krijg je 45% terug via de belasting.