Steun de transitie naar duurzame financiering: maak divestment mee mogelijk

Klimaatvriendelijke investeringen zitten in een stroomversnelling. Banken, fondsen, bedrijven, overheden en particulieren bouwen hun investeringen in steenkool, olie en gas af. Omdat ze een goed geweten willen hebben, hun verantwoordelijkheid pakken of bang zijn voor een ‘koolstofbubbel’ die zou kunnen ontstaan eens we de transitie naar groene energie gerealiseerd krijgen. Wat ons betreft maakt het waarom niet zoveel uit – als ze het maar doen, want de tijd dringt.

FairFin wil dit momentum aangrijpen om zoveel mogelijk partijen mee op de CO2-arme investeringskar te krijgen. Ons plan is om alle bruikbare informatie die er de laatste jaren is vrijgekomen – goede voorbeelden, effectieve argumenten, duurzame investeringsmogelijkheden, manieren om beren op de weg te omzeilen – te bundelen en inzichtelijk weer te geven, zodat voortrekkers munitie hebben om hun partner, werkgever, financieel beheerder, etc. mee te krijgen en stappen te laten zetten weg van de financiering van fossiele brandstoffen, in de richting van duurzaam investeren.

Vind jij dit een waardevol initiatief? Wil je ons helpen het te realiseren? Steun ons dan met een financiële bijdrage voor dit project. FairFin heeft 5000 euro nodig om de informatie te bundelen, er een overzichtelijk geheel van te laten maken en tenslotte te laten lay-outen en drukken. De handleiding zal ook voor iedereen te downloaden zijn via onze website. 

Je kunt ons helpen door een bijdrage naar keuze over te maken op het rekeningnummer BE 10 5230 8038 6504 (BIC: TRIOBEBB) van FairFin met als mededeling ‘handleiding’. Als je in 2015 nog een gift doet van 40 euro of meer, ontvang je sowieso een fiscaal attest waarmee je 45% van je gift terugkrijgt via de belasting. Voor 2016 kunnen we hierover nog geen garantie geven. Wil je alvast een exemplaar van de handleiding reserveren? Stuur dan een bericht naar handleiding@fairfin.be Bedankt!