Organisaties steunen organisaties via Socrowd

Bij social impact crowdfundingsplatform Socrowd kun je als organisatie of bedrijf, ook met beperkt budget, een verschil maken.

Je kan vanaf 100 euro een aandeel kopen in een project dat onze maatschappij beter maakt. Socrowd verdriedubbelt het via crowdfunding verzamelde bedrag en keert het uit als renteloze lening aan het project. Het project betaalt de lening terug en de aandeelhouders krijgen hun geld terug.

Socrowd wil dat geld naar positieve projecten gaat en zo onze samenleving verbetert. Socrowd kon de voorbije jaren dankzij meer dan 500 sympathisanten en organisaties al 7 miljoen euro renteloos uitlenen aan meer dan 100 projecten met positieve impact.

Zowel individuen als organisaties kopen aandelen in projecten van Socrowd. REVA vzw is een voorbeeld van een organisatie die aandeelhouder is. REVA is een vzw die een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen van het persoonlijk, maatschappelijk en professioneel leven van mensen met een beperking. REVA organiseert een tweejaarlijkse informatiebeurs die zich richt naar personen met een beperking en de mensen om hen heen.Organisatiekapitaal verantwoord parkeren

Freddy Willems, coördinator van REVA: “Het organiseren van een beurs is niet zonder financieel risico omdat, mocht de beurs om welke reden dan ook niet goed verlopen, er facturen betaald zijn of betaald moeten worden. Om dat risico te kunnen ondervangen, heeft de Raad van bestuur jaren geleden besloten om een financiële buffer aan te leggen. Dat geld willen we op een goede manier ergens parkeren, totdat we het mogelijk nodig hebben.”

Bijzonder is dat REVA aandelen in Socrowd heeft, zonder dat die aan een specifiek project gekoppeld zijn. Freddy:”We krijgen af en toe aanvragen tot steun van particulieren en verenigingen. We vinden dat belangrijk en gingen daar ad hoc op in. Dat leidde tot de discussie in de raad van bestuur: hoeveel geven we en volgens welke criteria? Daarom hebben we gezocht naar structurele mogelijkheden om bij te dragen, zonder discussie intern en zonder al te veel aan onze reserve te knabbelen.”

Structureel positieve projecten ondersteunen

REVA koos voor aandelen bij Socrowd omdat het geld dan wordt uitgeleend aan projecten die geselecteerd zijn op sociale impact. Freddy: “Socrowd neemt de selectie eigenlijk van ons over en leent het geld uit aan een goed project dat het nodig heeft, ook uit onze eigen sector.”

REVA probeert ook op andere manieren duurzaam om te gaan met geldzaken. Freddy: “We hebben een Triodos-spaarrekening en daarnaast proberen wij zoveel mogelijk onze sector mee te laten profiteren van onze aankopen. De handling van de mailing en een groot deel van het drukwerk gaat naar een beschutte werkplaats.”

Ook jouw organisatiekapitaal zinvol investeren? Aandelen kopen in Socrowd, of een project aanmelden dat op zoek is naar een lening, kan via www.socrowd.be