Steun onderzoek naar kleine banken

FairFin lanceerde op 2 maart de website BankWijzer.be. Sindsdien hebben bijna 20.000 mensen de site bezocht om te kijken hoe hun bank scoort op duurzaamheid en stuurden honderden mensen een klacht of compliment naar hun bank. De klanten zijn in beweging, nu de banken nog!

FairFin heeft 2500 euro nodig om een degelijk onderzoek te doen naar het profiel van minstens tien extra banken. Een deel kunnen we zelf doen, een deel (betreffende concrete investeringen) moeten we uitbesteden aan onderzoeksbureau Profundo. Wil jij dit mee mogelijk maken? Stort dan voor 15 mei een bedrag op rekening BE 10 5230 8038 6504 (BIC: TRIOBEBB) van FairFin met de mededeling ‘onderzoek’. Alle beetjes helpen! Bij een gift vanaf 40 euro ontvang je 45% terug via de belasting. Alle leden en schenkers worden op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.

Veel klanten blijven ook na BankWijzer nog met vragen blijven zitten. Want hoe doet hun bank het? Met name de kleinere banken zijn uit het onderzoek gevallen, wegens gebrek aan mankracht en middelen bij ons. Maar daar willen we het niet bij laten. Vooral omdat we zelf ook wel erg nieuwsgierig zijn: kleinere banken hebben op het eerste zicht een overzichtelijk en beheersbaar bankmodel. Klopt het dat het risico op schadelijke investeringen bij hen dan ook een stuk kleiner is?

Opzet onderzoek

We zouden van die banken graag een profiel opmaken waarin volgende zaken opgenomen zijn:

 • Juridisch statuut, beursnotering, balanstotaal, omzet, winst en betaalde belastingen.
 • Type klanten, aangeboden producten en diensten + verkoopswijze in België.
 • Financiering reële economie: Welk deel van hun gelden wordt gebruikt voor de financiering van de gewone economie? Wie zijn de begunstigden? Wordt geld geplaatst in de papieren economie van verhandelbare en/of speculatieve waardepapieren?
 • Worden positieve en/of negatieve ethische, sociale en ecologische criteria gebruikt bij de besteding van hun middelen? Wordt bijgedragen aan klimaatverandering, natuurverwoesting, wapenhandel, schending arbeids- en mensenrechten? Worden deze criteria gebruikt voor al hun producten? En/of biedt men specifiek duurzame producten aan. Zo ja, welke?
 • Activiteiten in belastingparadijzen, ontvangen staatssteun, bonussenbeleid
 • De betrokkenheid van de bank bij maatschappelijke controverses

Selectie banken

We beogen volgende financiële instellingen in kaart te kunnen brengen:

1. De coöperatieve banken: ABK Bank & Banque CPH.

2. Op basis van de vragen die we ontvingen: Axa Bank Europe, Bank J. Van Breda en C°, Beobank, bpost bank,  Centrale Kredietverlening (CVK), Ethias verzekeringen, Europabank (Crélan), Keytrade Bank (Crélan). Voor hen willen we een volledig nieuw profiel opmaken

3. Ook op basis van binnenkomende vragen maar vertrekkend van al gekende info uit BankWijzer internationaal en Dirty Profits III : Record Bank (ING), Société Générale Private Banking en Rabobank.

4. Tot slot op basis van andere elementen :

 • Bekend (van Radio en TV): BinckBank, Medirect, Optima Bank, Beroepskrediet
 • Prijsbreker: Banca Monte Paschi Belgio
 • Partners Triodos Bank: Delta Lloyd Bank & Puilaetco Dewaay Private Bankers
 • Aanbieder Ethibel Fonds: Bank Degroof
 • Bekende vermogensbeheerder: Bank Delen & de Schaetzen