Belgische overheid: maak je werk af

BNP Paribas en Deutsche Bank investeren in clustermunitieproducenten

Banken kunnen het blijkbaar niet laten te investeren in controversiële wapens. Clustermunitie wordt alom erkend als inhumaan wapen. Toch investeren financiële instellingen nog steeds volop in clustermunitieproducenten. Ook Deutsche Bank en BNP Paribas. Dat blijkt uit de update van Worldwide Investments in Cluster Munitions: a shared responsability, die vandaag door IKV Pax Christi is gelanceerd. FairFin moedigt de Belgische overheid aan om wetgeving tegen investeringen in clustermunitie af te werken.

Geld verdienen aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie van een wapen, dat duizenden onschuldige slachtoffers heeft geëist en tot vandaag voor heel veel ellende zorgt onder arme mensen, is moreel onaanvaardbaar. Assistentie verlenen aan productie of gebruik van clustermunitie is trouwens verboden door de Conventie inzake clustermunitie.  113 landen hebben zich bij deze conventie aangesloten. Negen landen hebben een wetgeving die investeringen verbiedt. Daarnaast zijn er 27 landen die hebben verklaard investeringen als verboden te zien onder de Conventie.  Hiermee geven ze gehoor aan  de duizenden burgerslachtoffers van clustermunitie.

Het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions: a shared responsability maakt duidelijk dat vele financiële instellingen terzake nog geen beleid hebben.  Ook wanneer financiële instellingen dit wel hebben, sluit dit niet uit dat ze de productie van clustermunitie toch nog financieren via achterpoortjes in hun beleid of door een slechte uitvoering er van.

BNP Paribas had in juni van dit jaar voor 13 miljoen dollar aan obligaties uitgegeven door de clustermunitieproducent Alliant Techsystems in bezit of beheer. Via een filiaal participeerden ze in 2010 in een vijf jaar lopende kredietfaciliteit aan datzelfde bedrijf voor 30 miljoen dollar. Deutsche Bank was één van de trekkers van een 5-jarige kredietfaciliteit van 1 miljard dollar voor clustermunitieproducent Textron.  Ze investeerden in maart 2011 135 miljoen dollar. Daarnaast had Deutsche Bank dit jaar via filialen voor 41,7 miljoen dollar aandelen van de clustermunitieproducenten Alliant Techsystems en Hanwha Corporation in bezit of beheer.

“België moet zorgen voor uitvoeringsbesluiten”

Mede onder invloed van campagnes FairFin was België in 2007 het eerste land ter wereld dat dergelijk wettelijk investeringsverbod invoerde.  Vele landen zijn ondertussen gevolgd.

Over de hele wereld  hebben intussen 31 financiële instellingen een publiek beleid dat het investeren in producenten van clustermunitie totaal verbiedt. 36 Financiële instellingen hebben een beleid dat bepaalde vormen van dergelijke financiering verbiedt. Van de financiële instellingen actief in België hebben Ethias en Triodos Bank een beleid uitgewerkt dat investeringen  in clustermunitieproducenten totaal verbiedt. Bij de banken die een gedeeltelijk beleid publiek maakten behoren BNP Paribas, Deutsche Bank en KBC.

Een sluitende wetgeving is cruciaal om investeringen in clustermunitieproducenten terug te dringen. FairFin vraagt de Belgische overheid de wet die in 2007 unaniem goedgekeurd werd, af te werken. Dit wil zeggen : eindelijk uitvoeringsbesluiten goedkeuren die moeten zorgen voor een degelijke controle en een publieke lijst met verboden bedrijven.  Het middenveld en het parlement dringen er al jaren op aan. Banken actief in België blijven immers, al dan niet via buitenlandse filialen, investeren in clustermunitieproducenten. Een degelijke controle is onontbeerlijk.

Links:

Volledig rapport

Key Findings

Lijst 'financiele instellingen die investeringen in clustermunitieproducenten uitsluiten'

Fact sheet 'landen die investeringen in clustermunitie verbieden'