PETITIE 100 000 handtekeningen voor een splitsing van banken

teken ervoor om nooit meer banken te redden met belastinggeld!

De overheid zal voor eind dit jaar werk maken van een wetsvoorstel over de splitsing van bankactiviteiten. FairFin, Réseau Financement Alternatif en het collectief Roosevelt.be lanceren daarom samen een petitie, om 100 000 handtekeningen te verzamelen voor de totale splitsing van banken. Ga naar www.bankensplitsen.be en teken voor een bankwezen waarin banken 1) niet meer gokken met ons spaargeld en 2) de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor de schade als er weer eens een bank overkop gaat. Want wie zal de mensen redden, als de banken weer eens gered moeten worden?

Vrijdag 4 oktober kondigde de Minister van Financiën Koen Geens aan, dat hij voor het einde van 2013 een wetsvoorstel zou indienen om de banken te hervormen. In dat wetsvoorstel wordt een eis tot splitsing van bankactiviteiten geformuleerd, die volgens de initiatiefnemers van de petitie niet ver genoeg kan gaan. Als dit voorstel niet verregaand genoeg is, dan vrezen wij dat banken zullen blijven gokken met ons spaargeld. Bovendien moeten overheden en dus ook de belastingbetaler niet opdraaien voor banken die teveel risico's nemen en overkop gaan.

Volledige splitsing !

Grote  banken goochelen nog steeds met het spaargeld van burgers. Enerzijds zijn het instellingen die spaargeld ophalen en leningen verstrekken. Anderzijds ontplooien banken ook marktactiviteiten om hun eigen kas, en die van hun klanten, te spijzen. Dat het spaargeld van klanten gebruikt wordt om die marktactiviteiten te financieren, is voor hen geen beletsel. Door de staatsgarantie op spaargeld kunnen ze zichzelf goedkoop financieren op de financiële markten en volop marktactiviteiten ontwikkelen. Als er een crisis uitbreekt, zoals in 2008,  door de ongeoorloofde risico's die banken hierbij namen, dan worden overheden gedwongen worden om de banken te redden en is de belastingbetaler uiteindelijk de dupe.

FairFin, Réseau Financement Alternatif en het burgercollectief Roosevelt.be eisen een strikte splitsing, die elke marktactiviteit verbiedt voor spaarbanken. Hierdoor worden spaarbanken afgeschermd van de risico’s van de financiële markten.

In de ban van de bankenlobby ?

De financiële lobby, zowel op Belgisch als Europees niveau, poneert dat een bankensplitsing onmogelijk én zelfs schadelijk is voor onze economie. Maar tot de jaren '90 was een dergelijke splitsing een voldongen feit in de Verenigde Staten door de befaamde 'Glass-Steagall Act'. Ook in België was er een wet van kracht (1934 – 1993) die spaarbanken verbood participaties te nemen in ondernemingen.

100.000 handtekeningen ?!

FairFin, Réseau Financement Alternatif en het burgercollectief Roosevelt.be lanceren een petitie op de website , www.bankensplitsen.be om de overheid aan te sporen tot een volledige splitsing van bankactiviteiten. Een brede schare aan organisaties, experten en financiers staat achter die eis.Er moet een beweging gecreëerd worden die de stem van de burger versterkt, zodat de bankenlobby hun politieke eisen niet eenzijdig kunnen opdringen aan onze overheden.

Deel deze campagne via Facebook: https://www.facebook.com/pages/Scinder-les-banquesBanken-splitsen/170581943145757

Zet je handtekening op www.bankensplitsen.be

Twitter erover met #splitbanks