FairFins problemen met beleid BNP Paribas nader toegelicht

FairFin liet december vorig jaar weten het Krekelsparen op de helling te zetten, omdat bancaire partner BNP Paribas niet aan de ondergrens voor samenwerking voldoet. BNP investeert in milieuvervuilende sectoren en bedrijven die mensenrechten schenden. BNP doet ook mee aan activiteiten in belastingparadijzen. En BNP is niet transparant over haar beleid.In een publieke reactie weerlegt BNP Paribas deze beweringen. “BNP Paribas zet immers haar inspanningen inzake maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid jaar na jaar verder. Deze inspanningen zijn bovendien erkend door het Europese niet-financiële ratingbureau VIGEO dat in zijn recente wereldwijde klassering van banken inzake sociale, ecologische en bestuurlijke praktijken BNP Paribas aan het hoofd zet.”Deze hoge ranking zegt meer over rankingmethoden van Vigeo dan over de bankpraktijken van BNP Paribas. Bankpraktijken die FairFin belangrijk vindt, wegen blijkbaar nauwelijks door in de ranking van Vigeo. Deze hebben te maken met de investeringspolitiek van BNP op een aantal domeinen. Op enkele daarvan heeft de bank een beleid ontwikkeld; wat betreft investeringen in wapens (domein ‘vrede’) bijvoorbeeld, heeft BNP Paribas in de ogen van FairFin een afdoende beleid ontwikkeld. Maar om samen te werken, stelt FairFin voor een bank een ondergrens van een degelijk beleid op twee (van vier) domeinen.

Leefomgeving: kerncentrales en ontbossingEen van die domeinen is ‘leefomgeving’. Hier heeft BNP een beleid ontwikkeld m.b.t. kernenergie, steenkoolcentrales en ‘pulp & paper’ en palmolie. Dit beleid haalt BNP aan in haar reactie: “BNP Paribas is een van de enige banken ter wereld die in 2011 een beleid over beleggingen in en financieringen van kernprojecten heeft gepubliceerd. Dit beleid onderwerpt deze projecten aan heel wat criteria die van toepassing zijn op het land van bestemming, de operator en de centrale zelf. Bovendien betreft het niet alleen de financiering van kerncentrales, maar ook de financiële dienstverlening aan ondernemingen die actief zijn in kernactiviteiten voor civiele doeleinden of in de kernbrandstofcyclus.” Dat lijkt een mooi beleid. Maar degelijk is het niet. Investeringen in nieuwe kern- of steenkoolcentrales blijven mogelijk. Nog een puntje van kritiek: Het ‘pulp & paper-’ en palmoliebeleid is niet gekaderd in een algemeen beleid rond ontbossing. Zowel binnen als buiten die sectoren blijven investering in onverantwoorde ontbossing mogelijk.

Schendingen van de mensenrechtenBNP Paribas gaat in haar reactie niet in op de vraagtekens die FairFin zet bij haar investeringen in bedrijven die de mensenrechten schenden. Op het domein ‘waardig werk’ troffen we bij BNP Paribas geen investeringsbeleid aan dat investeringen uitsluit in bedrijven die op ernstige en/ of systematische wijze betrokken zijn bij schendingen van basisarbeidsrechten. BNP Paribas beschikt bijvoorbeeld niet over een investeringsbeleid dat, voor alle sectoren en producten, investeringen in bedrijven betrokken bij het uitbuiten van kinderen uitsluit. BNP Paribas heeft trouwens ook geen beleid dat bedrijven die substantiële steun verlenen aan dictatoriale regimes uitsluit van financiering.  

BelastingparadijzenVoor onze kritiek op de activiteiten van BNP Paribas in belastingparadijzen, baseren we ons onder andere op onderzoek van 2012 door het Tax Justice Netwerk. Daarin wordt onthuld dat BNP 347 filialen heeft in belastingsparadijzen en er voor haar klanten 574 miljard dollar verstopt heeft. BNP zegt echter: “BNP Paribas voert al jaren een strikt beleid op het gebied van belastingparadijzen. BNP Paribas was de eerste Franse bank die zich ertoe verbond weg te trekken uit eender welk land dat de OESO als een belastingparadijs bestempelde (42 rechtsgebieden in 2009). Op dit ogenblik is BNP Paribas in geen enkel land meer aanwezig dat als belastingparadijs wordt bestempeld volgens de definities van de OESO.” Deze uitstap uit belastingparadijzen uit de Oeso-lijst heeft blijkbaar niet veel impact. Er blijven belastingparadijzen genoeg waar rijke klanten hun gelden met behulp van BNP Paribas hun fortuinen kunnen verstoppen.Conclusie: ook na het antwoord van BNP Paribas blijven onze beweringen volledig overeind. Het beleid van BNP Paribas sluit schadelijke investeringen onvoldoende uit. Uiteraard hoopt FairFin dat de bank haar beleid wijzigt. Zodra dat het geval is, laten we iets weten.