Josy Arens (cdH) zet druk op de regering voor zwarte lijst

Parlementslid Josy Arens van cdH heeft vorige week in de Commissie Financiën de minister van Financiën ondervraagd inzake het opstellen van een zwarte lijst met producenten van clustermunitie. Steven Vanackere liet via staatssecretaris Hendrik Bogaert weten dat het opstellen van zo'n lijst weliswaar niet binnen zijn bevoegdheid ligt, maar dat hij desalniettemin het initiatief neemt om de zaken “op een efficiënte maar realistische manier” te laten vooruitgaan. Om deze belofte levend te houden komt Arens in de komende dagen met een voorstel voor resolutie om de regering onder druk te zetten om de wet eindelijk in werking te laten treden.

Josy Arens ondervroeg twee weken geleden minister Turtelboom van Justitie over deze kwestie. Zij antwoordde toen dat haar kabinet niet in staat was een zwarte lijst op te stellen en verwees door naar Financiën. Dit was hopelijk een laatste zet in het pingpongspel tussen Financiën en Justitie dat nu al vijf jaar (na het opstellen van de wet in 2007) aan de gang is. Steeds was gebrek aan expertise het argument. “Stel je voor dat het zo moet gaan bij elke wet die gestemd wordt, “ zei Stijn Suijs van FairFin bij het verschijnen van de update van het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions vorige maand.

Het inzetten van clustermunitie is onmenselijk, maar gebeurt nog altijd. Naar verluid is dat momenteel ook in Syrie het geval. Als dat klopt, is dit een nieuwe toevoeging aan de ellende die de Syrische bevolking te verduren heeft. Clustermunitie is een gebiedsdekkend wapen en vormt tijdens, maar ook lang nadat een conflict is beëindigd een gevaar voor burgers. Veel van de submunities die tijdens het gebruik zouden moeten ontploffen doen dat niet, waardoor ze als defacto landmijnen achterblijven. Deze onontplofte oorlogsresten zorgen soms nog decennia lang voor onveiligheid.

België was het eerste land om investeringen in clustermunitie bij wet te verbieden, maar is deze koploperspositie ondertussen allang kwijt doordat de lijst met producten die uitgesloten zouden moeten worden, blijft ontbreken.

 

Verslag van de Commissie Financien van 10 juli: http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic537.pdf