Steven, waar blijft de lijst?

Op 1 maart 2007 - vandaag exact vijf jaar geleden - steeg er uit de kantoren van FairFin (toen nog Netwerk Vlaanderen) oorverdovend gejuich op.Een jarenlange strijd tegen investeringen in controversiële wapens was voor een stukje gewonnen.

Al in 2003 was de campagne ‘Mijn geld , goed geweten?’ van start gegaan, waarin FairFin consumenten bewust wilde maken van wat de bank doet met het hun toevertrouwde geld. Uit ons onderzoek bleek dat zo goed als alle banken in België financiële werkingsmiddelen verschaffen aan producenten van onmenselijke oorlogswapens, zoals anti-persoonsmijnen, clustermunitie en kernwapens. Wereldwijd maken deze wapens vooral burgerslachtoffers, vaak zelfs vele jaren nadat een oorlog of conflict afgelopen is. Voor FairFin is het evident dat als het produceren, verhandelen of inzetten van dergelijke wapens misdadig is, ook het financieren ervan een halt moet worden toegeroepen.

Maar voor wapens lijkt er steeds een markt te zijn en zolang er veel geld te verdienen valt met wapenhandel zullen de financiële spelers zich niet vrijwillig terugtreken. Een wettelijk kader geïmplementeerd krijgen was daarom een belangrijk doel van onze campagne.

We waren dan ook erg tevreden toen er in 2007 in België, als eerste land ter wereld, effectief een wet werd aangenomen die investeringen in producenten van clustermunitie en anti-persoonsmijnen verbood. In 2009 werd deze uitgebreid, zodat ook producenten van wapens met verarmd uranium niet langer gefinancierd kunnen worden.

Helaas is ons gejuich sindsdien verstild. Vijf jaar later is het nog steeds wachten op de waterdichte implementering van onze Belgische primeur.

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het opstellen van een zwarte lijst van controversiële wapenproducenten – deadline 1 mei 2008! – zodat voor alle spelers de grenzen heel duidelijk worden afgebakend en de regering ook de gegevens heeft om deze wet te kunnen controleren.

Nu we na maanden van politieke polonaise eindelijk weer een regering hebben, wordt het hoog tijd dat minister Vanackere hier zijn tanden in zet. De voortrekkersrol die we ons enkele jaren geleden konden toebedelen is al lang verloren gegaan, maar wij blijven druk op de ketel zetten. Steven, waar blijft de lijst?