RBS zal niet meer investeren in clustermunitieproducenten

De Royal Bank of Scotland heeft vorige week verklaard dat ze niet meer zal investeren in producenten van clustermunitie. Het rapport Worldwide investments in cluster munitions; a shared responsibility van Netwerk Vlaanderen en IKV Pax Christi én de hevige publieke druk die daarop volgde door een campagne van Amnesty International UK, vormden aanzet hiertoe.

Alhoewel de RBS in eerste instantie in lijn met eerdere uitlatingen reageerde, waarbij zij ontkende betrokken te zijn bij clustermunitieproducenten , bracht zij op 1 september een nieuw statement naar buiten waarin de bank het volgende aankondigde:“After discussions with various NGO groups we have identified some defence sector clients whose activities could be considered to be outside the spirit of the Convention. As a result, we will be suspending all further services to any client where we can not be certain that they are in compliance with our policy. We will seek to work with both the UK Government and NGO groups to create clarity on this issue, and encourage other banks to do the same.”Afgelopen augustus lanceerde Amnesty International UK een grootschalige publieke campagne tegen de financiële betrokkenheid van Britse banken bij bedrijven die clustermunitie produceren. De Royal Bank of Scotland is meerdere malen genoemd als investeerder in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Meer dan 12.000 verontruste burgers namen actie en stuurden een email naar RBS.Netwerk Vlaanderen voert al jaren actie op dit onderwerp en verwelkomt deze stap van de RBS dan ook zeer. De gedane beloftes moeten nu nog wel vertaald worden naar een krachtig beleid. We zullen het proces blijven volgen.