Belgische spaarder heeft geen idee wat er met zijn spaargeld gebeurt

Toch wil de Belg graag meer concrete informatie over wat er met zijn spaargeld gebeurt

Slechts de helft van de Belgen weet dat zijn spaargeld niet in de kluis van zijn bank blijft liggen. Zo blijkt uit een online onderzoek van Fé. soul communication & research bij 1.050 Belgische spaarders in opdracht van Triodos Bank. De duurzame bank wil weten in welke mate de Belg bezig is met zijn spaargeld en welke waarden en gewoonten hij hierbij hanteert.

Wat er dan wel met zijn spaargeld gebeurt? Vier op vijf Belgische spaarders (79%) hebben geen idee of hun spaargeld al dan niet wapenindustrie financiert. Twee op drie (57%) weten evenmin of hun spaargeld op de beurs geïnvesteerd wordt. Nauwelijks één op vijf is van mening dat de bank hem informeert over hetgeen er met zijn spaargeld gebeurt. Daarenboven kan bijna de helft (43%) niet zeggen of hij een goede rente krijgt in vergelijking met andere banken. Er is een duidelijk gebrek aan kennis en informatie.

Nochtans wil de Belg graag concrete informatie over zijn spaargeld. Men wil in de eerste plaats weten wat de opbrengst is, zowel exact (69% van de respondenten, meerdere antwoorden mogelijk) als relatief in vergelijking met de andere banken (57%). Een derde van de Belgen (34%) wil ook dat de bank duidelijk aangeeft wat ze precies doet met zijn spaargeld. Daarbij wil 28% ook weten welke concrete projecten zijn bank financiert. 14% vindt dit soort informatie niet nodig.

Leidt informatie tot overeenstemmende actie? Gevraagd naar de top drie redenen om van bank te veranderen blijkt een goede of slechte bankservice doorslaggevend: 51% geeft aan van bank te veranderen indien de service te wensen overlaat. Maar ook andere overwegingen zijn van belang: 34% verandert als ze te weten komen dat hun bank minder rente geeft dan andere banken, 31% als ze te weten komen dat hun spaarbank wapenproductie financiert, 20% indien hun vertrouwde kantoor gaat sluiten en 19% als hun bank investeert in milieuvervuilende projecten.

Kiest de Belg bewust voor een spaarrekening bij bank x, y, of z? Dat men zijn spaargeld heeft staan bij een bepaalde bank is vooral het gevolg van een gewoonte of gemak: men heeft er ook een zichtrekening (58%, maximum 3 antwoorden mogelijk), het spaargeld staat daar al jaren (33%), het kantoor is in de buurt (24%) of de ouders zijn/waren er klant. Slechts 16% spaart bij zijn huidige bank omwille van de rente.

Fé. research peilde online bij een representatief staal van 1050 Belgische spaarders naar kennis, waarden en gewoonten omtrent spaargeld. Caro Debruyn, Account Director Research van Fé. soul communication & research: “De Belgische spaarder is overwegend onwetend over hetgeen de bank met zijn spaargeld doet. Die onwetendheid lijkt te leiden tot inertie. Mocht de spaarder meer geïnformeerd worden, zou hij hier actiever naar handelen en zouden ook duurzame overwegingen, meer dan vandaag het geval is, gaan meespelen.”

De mening van de Belg over de bestemming en transparantie van zijn spaargeld is erg belangrijk voor Triodos Bank. Spaargeld van Triodos-klanten dient enkel voor de financiering van ondernemingen en projecten met een ecologische, sociale of culturele toegevoegde waarde. Bovendien vertelt Triodos Bank op haar website heel precies aan welke bioboerderij, windmolenpark, theatergezelschap of andere onderneming zij krediet verleent. Olivier Marquet, directeur van Triodos Bank België: “Respectievelijk 31% en 19% van de spaarders geeft de financiering van wapenindustrie of van milieuvervuilende projecten aan als reden om van bank te veranderen. Ze bieden een vruchtbare bodem voor verdere groei van duurzaam bankieren. “