Leen geld uit om een woning te renoveren

Type Product: 
lening
Aanbieder
Aanbieder: 
Vrienden, kennissen, familie, etc.
Omschrijving: 

In het Vlaams Gewest zijn er heel wat panden geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, onbewoonbaar of ongeschikt. Je kan geld uitlenen aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan zo’n pand via de renovatielening. Het voordeel voor jou als leninggever: je weet wat er met je geld gebeurt, je ontvangt rente én je geniet van een belastingvoordeel. Voorwaarden is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen.

Omschrijving product:

Renovatieleningen (‘mama-papalening’): belastingvermindering van 2,5%
De belastingvermindering per kredietgever bedraagt 625 euro per jaar voor leningen vanaf 25.000 euro. Voor leningen tot 25.000 euro bedraagt het fiscaal voordeel per kredietgever 2,5% van het uitstaande kapitaal. Het belastingvoordeel geldt zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij de aankoop van het te renoveren pand kan de lener bovendien een vermindering krijgen van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.
Het krediet mag een looptijd van maximaal 30 jaar hebben. Het bedrag mag je vrij kiezen. De eventuele intrestvoet op de lening mag niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor sociale leningen.

Meer info over de mama-papalening op de site van WonenVlaanderen.

Labels