Geldwijzer ABC

superheld

Het Geldwijzer ABC geeft uitleg bij termen die in de Faire Geldwijzer en in communicatie van banken, vaak voorbij komen. Tip voor het Geldwijzer ABC? Geef hem door op marjon@fairfin.be

Best-in-class benaderingen

Best-in-class benaderingen selecteren de bedrijven die in hun sector het best scoren op een reeks sociale , ecologische en bestuurlijke criteria. Een gevolg daarvan is, dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven uit de boot vallen. Lees meer over best-in-class.

‘In rekening gebracht’

Als je het belangrijk vindt dat bepaalde dingen echt niet met je geld gefinancierd worden, hoed je dan voor benaderingen die zeggen dat ze deze of gene praktijk ‘in rekening’ brengen. Wanneer banken soms wel meer dan 100 criteria ‘in rekening brengen’, dan is het gewicht van één of enkele elementen in de totale telling erg klein. Dergelijke methodieken laten toe je op het eerste zicht gerust te stellen, maar als je echt bepaalde schadelijke activiteiten  wil vermijden, vraag dan of ze effectief steeds uitgesloten worden. Een best-in-class of thematische benadering die windmolenproducenten financiert, sluit niet noodzakelijk uit dat arbeiders uitgebuit worden.

Investeringscriteria of positieve criteria

De positieve selectiecriteria of investeringscriteria bepalen wat met je geld wél gefinancierd wordt. Bij duurzame producten kan dit kan gaan om bedrijven en projecten in de sociale sector (gezondheidszorg, onderwijs, …), op vlak van milieu en duurzaamheid (hernieuwbare energie, milieutechnologie…), cultuur, etc. Bij de duurzame spaarrekeningen van VDK Spaarbank en Triodos Bank vind je goede voorbeelden van duidelijke en verregaande positieve selectiecriteria.

Themafondsen

Thematische fondsen kun je herkennen aan hun naam: daarin vind je vaak woorden als green, climate change, sustainable pioneers, alternative energy, water, agri, … Lees meer over themafondsen.

Niet-financiële criteria

Bij het gebruik van niet-financiële criteria wordt geredeneerd vanuit maatschappelijke motieven, ethische motieven of vanuit een ander perspectief op rendementsoverwegingen: bedrijven die oog hebben voor wat we op termijn nodig hebben, kunnen een streepje voor hebben op hun concurrentie en dus interessante beleggingsperspectieven bieden. Bedrijven die teveel betrokken zijn bij schadelijke praktijken, lopen teveel risico op schandalen, die imagoschade en dus commercieel of koersverlies kunnen veroorzaken.

Uitsluitingscriteria

Vele, maar lang niet alle, niet-financiële screenings, leiden tot uitsluiting van bepaalde onaanvaardbare praktijken.  Zo men bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken uitsluit, verschilt dit van bank tot bank en van product tot product. In de FairFin reality check vind je veel voorbeelden van uitgesloten praktijken.