Erkende coöperaties

SESAMSTRAAT - jubileum 30 jarig bestaan

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) heeft in België bijna 600 coöperaties erkend die de fundamentele waarden en principes van het coöperatief ondernemen respecteren. De erkenning is een soort van kwaliteitslabel. Bezoek de website van Coöperatief Vlaanderen voor meer uitleg over de erkenning door de NRC.

Maximaal dividend van 6%

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding die je ontvangt voor jouw investering in een coöperatie, als de coöperatie voldoende winstgevend is. Een erkende coöperatie mag maximum 6% van het ingebrachte kapitaal als dividend uitkeren aan de aandeelhouders.

Een voorbeeld:
Stel, je hebt voor 1000 euro aandelen in coöperatie A. Het uitgekeerde dividend bedraagt 2% voor het jaar 2014. Je zult dus 20 euro ontvangen als vergoeding voor jouw aandelen. Heb je de aandelen pas in de helft van het jaar gekocht? Dan ontvang je de helft van het dividend, dus 10 euro. Het maximale dividend dat je ooit zal kunnen ontvangen bedraagt 60 euro (6%).

Fiscaal voordeel: vrijstelling van roerende voorheffing

De eerste schijf van 190 euro van het dividend is helemaal vrijgesteld van belastingen (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) (*) voor aandelen die je als particulier bezit in een door de NRC erkende coöperatie. Boven 190 euro heft men een belasting van 25%: de roerende voorheffing. De coöperatie zal zelf de verplichte roerende voorheffing inhouden op het bedrag boven de 190 euro.

Bezit je aandelen van meerdere erkende coöperaties? Dan moet je zelf het belastbaar surplus, waar nog geen roerende voorheffing op ingehouden is, berekenen en aangeven.

Een voorbeeld:
Stel: je hebt van 2 erkende coöperaties elk voor 5.000 euro aan aandelen. Ze betalen elk 2,5% dividend (125 euro) uit. 190 van de 250 euro is vrijgesteld, op de resterende 60 euro betaal je 25% roerende voorheffing, dus 15 euro.

Bekijk hier een ander voorbeeld op de website van de FOD Economie.

Uittreden

Uittreden uit een erkende coöperatie kan enkel in een beperkte periode van het jaar. De coöperatie mag de uittreding weigeren, als die het voortbestaan van de coöperatie in gevaar brengt. Coöperaties kunnen in hun statuten bijkomende voorwaarden voorzien. Een voorbeeld: uitstappen uit Ecopower kan enkel na elke periode van 6 jaar.

Uittredende aandeelhouders ontvangen het bedrag dat ze initieel geïnvesteerd hebben, behalve als de coöperatie verlies heeft geleden. In dat geval zullen uittredende aandeelhouders minder terugkrijgen voor hun aandeel dan dat ze ervoor betaald hebben. Mogelijk moet je een aantal maanden wachten voor de uitbetaling gebeurt.

Risicovolle belegging

Aandelen zijn risicovolle financiële producten. Enerzijds zou het kunnen gebeuren dat je investering in aandelen van een erkende coöperatie weinig of niets opbrengt, want het dividend is niet gegarandeerd. Anderzijds kunnen de aandelen in waarde dalen als de coöperatie verlies lijdt. Uiteraard kan je nooit meer verliezen dan het bedrag dat je initieel geïnvesteerd hebt.

Het financiële rendement van investeren in een erkende coöperatie zal altijd onduidelijk zijn. Wat wel duidelijk is, is het sociale rendement: jouw investering draagt bij aan een duurzamere wereld.

 

 

 

 

(*) Met uitzondering van coöperatieve participatievennootschappen (niet van toepassing voor de coöperaties die op deze website worden voorgesteld)