Complementaire munten

Wat is een complementaire munt?

Een complementaire munt is een munt die bestaat naast de reguliere euro, dollar, yen …. Zo een complementaire munt, “heeft betrekking op een overeenkomst tussen een groep mensen en/of ondernemingen om een niet-traditionele munteenheid als ruilmiddel te accepteren. De munt wordt complementair genoemd omdat deze niet de conventionele munteenheid wil vervangen, maar moet dienen om sociale functies te vervullen waarvoor de officiële munteenheid niet was ontworpen”. [Bernard Lietaer, Het geld van de toekomst, p. 51]

Deze aanvullende munt kan bestaan uit bonnetjes, punten, in papieren vorm of digitaal en is nuttig omdat deze voor de gebruikers ervan dingen realiseren/ behoeften inlossen die met het gewone geld niet gerealiseerd (kunnen) worden. Ze kunnen worden ingezet om onderbenutte bronnen aan onvervulde behoeften te koppelen.

Complementair munten zijn multifunctioneel. Ze kunnen een commercieel (behouden van voldoende omzet), beleidsmatig (realiseren van bepaalde beleidsdoelen) of sociaal (creëren of versterken van sociale relaties) doel hebben.

Aan het ‘gewone geld’ (de euro, de dollar, de yen) kan je als gebruiker niets veranderen. De regels daarvan worden door anderen vastgelegd: nationale banken, ministers van financiën, … Bij complementaire munten ligt dat anders. Deze geldsystemen ontstaan naast de bestaande nationale ($, £) of supranationale (€) munten, en de regels daarvan worden door de gebruikers zelf vastgelegd.

Complementaire munten zijn een wereldwijd fenomeen.

FairFin en complementaire munten

FairFin richtte in 2009 innovatieplatform Muntuit op met als doel kennis en ervaring rond complementaire muntsystemen samen te brengen en uit te breiden. Het eerste project: pionieren met de Torekes in Gent, samen met de Stad Gent, Samenlevingsopbouw Gent en de Vlaamse Overheid. Dit pilootproject wordt wegens succes verdergezet. FairFin stond ook aan de wieg van de Leermunt, die op het atheneum Wispelberg in de vorm van wispo's nog altijd dienst doet.

 

In 2012 wilde intercommunale Limburg.net haar bestaande muntsysteem de e-portemonnee verfijnen en uitbreiden. Daarvoor werd bij de Europese overheid onder de titel CCIA een subsidieaanvraag ingediend samen met partners uit Engeland (NEF en de Londense wijk Lambeth), Wales (Spice), Frankrijk (de stad Nantes) en Nederland (Qoin en Amsterdam stadsdeel Oost). De bedoeling is om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij de opstart en verspreiding van nieuwe muntsystemen. Streven hierbij is om, zeker in tijden van crisis, de lokale gemeenschappen te versterken en ze daarvoor vernieuwende instrumenten aan te reiken. FairFin werkt als subpartner mee met Limburg.net om dat hier te lande te realiseren.

Daarnaast geeft FairFin advies aan organisaties en lokale besturen die zelf aan de slag willen met complementaire munten.

Contact

Hugo Wanner hugo.wanner@fairfin.be

Twitter @Muntuit

 

Lezing Anne Snick - word lid en kom meer te weten over complementaire munten

Anne

CCIA eindconferentie 19 mei in Brussel

CCIA_geld

Makkie opent nieuwe shop en gemeenschapscentrum

Inhoud syndicerenRSS