Belfius is van ons - schrijf je gemeente aan

stemmen_groen

Het dossier van de privatisering van Belfius is de laatste tijd heel wat in de aandacht gekomen. Vorige week stelde Minister van Financiën Johan Van Overtveldt dat de beursgang in een stroomversnelling zit. Maar kort daarna werd duidelijk dat er ook nog belangrijke obstakels zijn, vooral omdat deze regering een oplossing voor de Arco coöperanten heeft gekoppeld aan de beursgang van Belfius. Kort na de verklaring van de regering bleek dat Europa vindt dat de regering te veel winst van Belfius wil gebruiken om Arco op te lossen. We schreven in de kerstperiode al in Trends dat we grote dividenden voor Belfius en een beursgang tout court geen goed idee vinden en willen dat de voordelen van het behoud van Belfius als een publieke bank voldoende aandacht krijgen. Zelfs als de regering de obstakels kan oplossen, hebben we nog minstens tot april-juni de tijd om te wegen op het debat.

Ondertussen hebben vooral Franstalige partijen zich uitgesproken tegen de privatisering van de bank. Ecolo, PS, PVDA-PTB en ook CDH pleiten er opnieuw voor om de bank publiek te houden.

Resolutie gemeenten

De campagne Belfius is van ons heeft een initiatief opgezet om gemeenten aan te moedigen zich uit te spreken voor het behoud van Belfius als publieke bank – ze zijn de belangrijkste klanten van Belfius en dreigen slechtere financieringsvoorwaarden te krijgen na een privatisering. In Namen, Nijvel en enkele andere Waalse gemeenten is de gemeenteraad reeds aangesproken. We zijn ook bijna klaar om de gemeenteraad van Luik en de 19 Brusselse gemeenten te benaderen. Ondertussen zijn we gelijkaardige interventies voor Vlaamse gemeenten aan het voorbereiden. Indien je je gemeenteraad wilt benaderen of meedoen aan een initiatief in een gemeente waar we reeds actief zijn, gelieve een mailtje te sturen naar contact@belfiusisvanons.be Wij bezorgen je dan de nodige communicatie om mee naar je gemeente te trekken.

Petitie

Nu het politieke debat rond de beursgang van Belfius terug oplaait is het ook een uitgelezen moment om de petitie verder te verspreiden. Laten we dit belangrijke maatschappelijke debat niet aan de politiekers alleen overlaten en ook onze stem laten horen door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. De petitie vind je hier en voor algemene informatie kan je terecht op de website en de Facebookgroep.