Belgisch ‘supergeld’ stijgt met 11%

Fairfin_geldwijzer_teller2015

In de Supergeld Starterskit schuift FairFin volgende coöperaties en bankproducten naar voren: NewB, Alterfin, Incofin, Ecopower, Oikocredit, SoCrowd, Trividend, Hefboom, Credal, alle producten van Triodos Bank en de SpaarPlus rekening van VDK Spaarbank. Het geplaatst kapitaal resp. toevertrouwde middelen leveren samen op 31 december 2014 een totaal op van 6,6564 miljard euro, tegenover 5,9820 miljard euro een jaar eerder.

Groei voor bijna elk initiatief

De stijging is voor een groot deel te danken aan de gestage groei van Triodos Bank. Opvallend is echter, dat bijna alle initiatieven in 2014 hun kapitaal/ inlage zagen groeien. De coöperatie Alterfin, groeide met 9,5 miljoen euro sterker dan ooit tot ruim 27%. Terwijl het kapitaal van Oikocredit België de voorbije 5 jaar gemiddeld aangroeide met 13,12% per jaar, kende ze nu alleen al in de eerste helft van 2015 een kapitaalaangroei van meer dan 14%.

Deze cijfers tonen dat steeds meer mensen de weg naar (echt) duurzaam investeren weten te vinden. Investeringen in initiatieven als Alterfin hebben een boost gekregen door de belastingvoordelen die aan investeringen in dergelijke erkende coöperaties verbonden zijn.

Good Money Week en Financité & FairFin label

Om deze positieve ontwikkeling zichtbaar te maken en om nog meer mensen een stapje in de wereld van duurzaam investeren te laten zetten, organiseert FairFin van 18 tot 24 oktober in navolging van het Verenigd Koninkrijk een Good Money Week. Tal van partners hebben hun medewerking toegezegd en na de vakantie zal het programma bekend worden gemaakt.

De Supergeld Starterskit toont slechts een topje van de ijsberg als het gaat om de mogelijkheden voor direct investeren. Om meer sociale en/of duurzame investeringsmogelijkheden bekend te maken, slaan FairFin en Financité de handen ineen voor een solidariteitslabel voor financiële producten. Initiatieven kunnen een aanvraag indienen, die beoordeeld wordt door een onafhankelijk adviescomité.

Teveel producten van bedenkelijke kwaliteit

Duurzaam investeren is een goede manier voor bewuste consumenten om iets te doen voor het milieu, cultuur, de sociale economie of Noord-Zuid samenwerking. Helaas is er geen wettelijke norm voor wat duurzaam, ethisch en groen mag heten. Daarmee zijn er nog teveel producten van bedenkelijke kwaliteit op deze markt. Met deze verschillende initiatieven wil FairFin duidelijkheid en kwaliteit bieden aan mensen die écht duurzaam willen investeren.